Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

các loại văn bản chỉ đạo diều hành năm 2021

các loại văn bản chỉ đạo diều hành năm 2021

QĐVv kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã NInh Hòa

QĐVv kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã NInh Hòa

VBĐT) V/v cảnh báo nguy cơ bị tấn công mạng thông qua lỗ hổng bảo mật

VBĐT) V/v cảnh báo nguy cơ bị tấn công mạng thông qua lỗ hổng bảo mật

QĐ V/v thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Ninh Hòa

QĐ V/v thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Ninh Hòa

V/v rà soát nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021

V/v rà soát nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (VBĐT)

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (VBĐT)

V/v trình tự thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021

V/v trình tự thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021

V/v triển kai thực hiện Thông tư số 59 ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính (VBDT)

V/v triển kai thực hiện Thông tư số 59 ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính (VBDT)

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng CHính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 5514/VPCP-CN ngày 08/7/2020 của Văn phòng CHính phủ.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng CHính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 5514/VPCP-CN ngày 08/7/2020 của Văn phòng CHính phủ.

tờ trình chuyển xếp lương đối với cán bộ Nguyễn Quốc Huy.signed

tờ trình chuyển xếp lương đối với cán bộ Nguyễn Quốc Huy.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:12:22 PM

^ Về đầu trang