Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Xây dựng Đảng - Chính

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình công tác kiểm tra giam sát năm 2022 của UBKT Thị ủy Ninh Hòa

Chương trình công tác kiểm tra giam sát năm 2022 của UBKT Thị ủy Ninh Hòa
Tặng quà các học sinh nghèo hiếu học năm 2021

Tặng quà các học sinh nghèo hiếu học năm 2021

Tặng quà các học sinh nghèo hiếu học năm 2021

(VBĐT) Góp ý văn bản "Dự thảo Đề án xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học, giai đoạn 2021 - 2025

(VBĐT) Góp ý văn bản "Dự thảo Đề án xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học, giai đoạn 2021 - 2025
Tin bài UBND xã NinhHuwng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Tin bài UBND xã NinhHuwng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Tin bài UBND xã NinhHuwng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

(VBĐT)V/v tập trung tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

(VBĐT)V/v tập trung tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

(VBĐT)V/v tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

(VBĐT)V/v tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

V/v thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần

V/v thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 4:47:04 AM

^ Về đầu trang