Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Xây dựng Đảng - Chính

Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

ướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

ướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

CV tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

CV tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư(VBĐT)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư(VBĐT)

BC Tổng kế thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về

BC Tổng kế thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020(VBĐT)

QĐ về việc công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước xã Ninh Hưng năm 2020.signed

QĐ về việc công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước xã Ninh Hưng năm 2020.signed

Kế hoạch tuyên truyền về công tác tư tưởng và tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII

Kế hoạch tuyên truyền về công tác tư tưởng và tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII

QĐ về việc Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguốn vốn và khả năng cân đối vốn.signed

QĐ về việc Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguốn vốn và khả năng cân đối vốn.signed

Đảng ủy xã Ninh Hưng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/2020)

Đảng ủy xã Ninh Hưng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/2020)
Thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và mừng Xuân Bính Thân 2016, sáng ngày 02/02/2016,
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/23/2020 4:31:30 AM

^ Về đầu trang