Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn hóa - Xã Hội

NQ Quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

NQ Quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

V/v Xin chủ trương ban hành Nghị quyết quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

V/v Xin chủ trương ban hành Nghị quyết quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

(VBĐT)V/v đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

(VBĐT)V/v đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

QĐ Ngưng cấp phát miễn phí Công báo in trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà(VBĐT)

QĐ Ngưng cấp phát miễn phí Công báo in trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà(VBĐT)

QĐ Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.(VBĐT)

QĐ Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.(VBĐT)

Báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu năm 2020

Báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu năm 2020

(VBĐT) Kế hoạch tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2020

(VBĐT) Kế hoạch tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện KẾ hoạch số 8252/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện CHương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ CHính trị về một

Kế hoạch triển khai thực hiện KẾ hoạch số 8252/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện CHương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ CHính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

QĐ Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND tỉnh Khánh Hoà(VBĐT

QĐ Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND tỉnh Khánh Hoà(VBĐT

V/v Triển khai Thông tư số 06 ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 06 ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(VBĐT)
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/23/2020 3:35:06 AM

^ Về đầu trang