Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản Chỉ đạo - Điều hành

TBKL của UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã (ngày 20/10/2020)

TBKL của UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã (ngày 20/10/2020)

TBKL của UBND thị xã tại cuộc họp UBND thị xã triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2020

TBKL của UBND thị xã tại cuộc họp UBND thị xã triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2020

VBĐT) V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

VBĐT) V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

THÔNG BÁO V/v đề nghị thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế (gửi lại do bổ sung thêm cột ngày tháng năm sinh của người đại diện pháp luật)

THÔNG BÁO V/v đề nghị thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế (gửi lại do bổ sung thêm cột ngày tháng năm sinh của người đại diện pháp luật)

(VBĐT) Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần thứ 4 năm 2020.

(VBĐT) Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần thứ 4 năm 2020.

( gửi lại lần 2)kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào " Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017-2020.

( gửi lại lần 2)kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào " Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017-2020.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3331/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thị xã

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3331/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thị xã

TB V/v cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thực hiện bưu chính công ích của Sở Tài chính (VBĐT

TB V/v cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thực hiện bưu chính công ích của Sở Tài chính (VBĐT

V/v tiếp tục rà soát các điểm có khả năng xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (VBĐT)

V/v tiếp tục rà soát các điểm có khả năng xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (VBĐT)

QĐvv kiện toàn Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế trên địa bàn thị xã NInh Hòa.

QĐvv kiện toàn Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế trên địa bàn thị xã NInh Hòa.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:31:22 PM

^ Về đầu trang