Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Trả lời phản ánh kiến nghị

Báo cáo Tổng kết ý kiến,kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo Tổng kết ý kiến,kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

V/v Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Khánh Hòa)(VBĐT)

V/v Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Khánh Hòa)(VBĐT)

Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI ( cập nhật tiến độ giải quyết đến tháng 10/2020).

Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI ( cập nhật tiến độ giải quyết đến tháng 10/2020).

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4.2017

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4.2017

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp HĐND lần thứ 9 của UBND xã Ninh Hưng.signed.signed

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp HĐND lần thứ 9 của UBND xã Ninh Hưng.signed.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:22:15 PM

^ Về đầu trang