Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tuần thứ 33, từ ngày 10.8 đến 14.8.2020

Tuần thứ 33, từ ngày 10.8 đến 14.8.2020

(VBĐT) V/v phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện NGhị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

(VBĐT) V/v phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện NGhị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện công văn số 2113/SXD-TTra ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện công văn số 2113/SXD-TTra ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

(VBĐT) V/v triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

(VBĐT) V/v triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

(VBĐT) V/v triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của THủ tướng Chính phủ.

(VBĐT) V/v triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của THủ tướng Chính phủ.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của THủ tướng Chính phủ.

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của THủ tướng Chính phủ.

V/v rà soát và đề xuất việc sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã; nâng cấp xã lên phườn

V/v rà soát và đề xuất việc sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã; nâng cấp xã lên phườn

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(VBĐT)

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(VBĐT)

V/v Triển khai QĐ số 1055 ngày 20/7/2020 của TTCP(VBĐT)

V/v Triển khai QĐ số 1055 ngày 20/7/2020 của TTCP(VBĐT)
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/11/2020 1:02:26 AM

 
 
 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang