Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TIN TỨC - SỰ KIỆN

V/v Triển khai Thông tư số 44 ngày 3/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 44 ngày 3/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 43 ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 43 ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

VBĐT) V/v báo cáo số liệu Gia đình văn hóa và tình hình triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP

VBĐT) V/v báo cáo số liệu Gia đình văn hóa và tình hình triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 12 ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường(VBĐT

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 12 ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường(VBĐT

V/v Tham gia viết bài Hội thảo kho học cấp quốc gia. 2073(VBĐT

V/v Tham gia viết bài Hội thảo kho học cấp quốc gia. 2073(VBĐT

QĐ Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2021(VBĐT)

QĐ Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2021(VBĐT)

QĐ Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2021(VBĐT)

QĐ Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2021(VBĐT)

V/v Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020(VBĐT)

V/v Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020(VBĐT)

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 11 ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường(VBĐT)

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 11 ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường(VBĐT)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(VBĐT)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(VBĐT)
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/1/2020 5:35:41 AM

^ Về đầu trang