Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thống kê báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện NGhị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 03 năm trên địa bàn thị xã.

Báo cáo tình hình thực hiện NGhị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 03 năm trên địa bàn thị xã.

Báo cáo tình hình thực hiện sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 14/9/2020 )

Báo cáo tình hình thực hiện sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 14/9/2020 )

BC Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hoà năm 2021(VBĐT)

BC Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hoà năm 2021(VBĐT)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hoà năm 2020 . (VBĐT)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hoà năm 2020 . (VBĐT)

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

Về việc giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Về việc giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Về việc xác nhận sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương

Về việc xác nhận sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/1/2020 6:46:58 AM

^ Về đầu trang