Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thống kê báo cáo

báo cao tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed

báo cao tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed

Báo cáo tình hình kinh te xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed.signed

Báo cáo tình hình kinh te xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed.signed

Báo cáo tổng kết các nguồn thu năm 2019 và phưowng hương nhiệm vụ năm 2020.signed

Báo cáo tổng kết các nguồn thu năm 2019 và phưowng hương nhiệm vụ năm 2020.signed

Báo cáo kt - xh quý I.năm 2020.signed

Báo cáo kt - xh quý I.năm 2020.signed

Báo cáo rà saots các công trình số 68.2019.signed

Báo cáo rà saots các công trình số 68.2019.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2020 2:13:53 PM

^ Về đầu trang