Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quốc phòng - An ninh

V/v Triển khai Thông tư số 43 ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 43 ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)
Tin bài UBND xã Ninh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Tin bài UBND xã Ninh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Tin bài UBND xã Ninh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed
Kế hoạch tăng cường công tác thôn gtin tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

Kế hoạch tăng cường công tác thôn gtin tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

Kế hoạch tăng cường công tác thôn gtin tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

QĐvv ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020

QĐvv ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020

QĐ V/v thay thế thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa

QĐ V/v thay thế thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa

QĐ V/v ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Ninh Hòa

QĐ V/v ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Ninh Hòa

V/v Thực hiện QĐ số 3064 ngày 7/0/2020 của Bộ Quốc phòng(VBĐT)

V/v Thực hiện QĐ số 3064 ngày 7/0/2020 của Bộ Quốc phòng(VBĐT)

VBĐT) V/v báo cáo sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng 9 tháng đầu năm 2020

VBĐT) V/v báo cáo sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng 9 tháng đầu năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/15/2021 5:00:14 AM

^ Về đầu trang