Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quốc phòng - An ninh

QĐ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã Nguyễn Thái NGuyên, phụng Cang.signed

QĐ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã Nguyễn Thái NGuyên, phụng Cang.signed

105.10.5. QĐ về thành lập điều hành hoạt động trang ZoLo xã Ninh Hưng.signed

105.10.5. QĐ về thành lập điều hành hoạt động trang ZoLo xã Ninh Hưng.signed

Quyết định về việc giao chỉ tiêu luân phiên và phat triển Dân quân năm 2021.signed

Quyết định về việc giao chỉ tiêu luân phiên và phat triển Dân quân năm 2021.signed

QĐ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tết nguyến Đán Tân Sửu năm 2021.signed

QĐ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tết nguyến Đán Tân Sửu năm 2021.signed

QD kết nạp dân quan tự vệ năm 2021.signed

QD kết nạp dân quan tự vệ năm 2021.signed

QĐ cho ra dân quân tự vệ năm 2021.signed

QĐ cho ra dân quân tự vệ năm 2021.signed

106.10.5.QĐ sãn sãn chiến đấu ứng phó sự cố cháy nổ năm 2021.signed

106.10.5.QĐ sãn sãn chiến đấu ứng phó sự cố cháy nổ năm 2021.signed

V/v Triển khai Thông tư số 43 ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 43 ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)
Tin bài UBND xã Ninh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Tin bài UBND xã Ninh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Tin bài UBND xã Ninh Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 4:18:11 PM

 
 
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang