Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Kinh tế - Xã hội

QĐ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hoà năm 2020 . (VBĐT)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hoà năm 2020 . (VBĐT)

NQ về chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.(EO)

NQ về chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.(EO)

NQ về chủ trương đầu tư dự án kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn, phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa.(EO

NQ về chủ trương đầu tư dự án kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn, phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa.(EO

NQ Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.(EO)

NQ Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.(EO)

NQ về việc công nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(EO)

NQ về việc công nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(EO)

NQ về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(EO)

NQ về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(EO)

NQ Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa – thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.(EO)

NQ Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa – thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.(EO)

NQ Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020.(EO)

NQ Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020.(EO)

NQ về danh mục dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.(EO)

NQ về danh mục dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.(EO)

NQ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án.(EO)

NQ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án.(EO)
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2020 9:29:48 AM

^ Về đầu trang