Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Kinh tế - Xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện NGhị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 03 năm trên địa bàn thị xã.

Báo cáo tình hình thực hiện NGhị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 03 năm trên địa bàn thị xã.

BC Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hoà năm 2021(VBĐT)

BC Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hoà năm 2021(VBĐT)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hoà năm 2020 . (VBĐT)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hoà năm 2020 . (VBĐT)

báo cao tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed

báo cao tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed

báo cao tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed

báo cao tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed

Báo cáo tình hình kinh te xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed.signed

Báo cáo tình hình kinh te xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.signed.signed

Báo cáo tổng kết các nguồn thu năm 2019 và phưowng hương nhiệm vụ năm 2020.signed

Báo cáo tổng kết các nguồn thu năm 2019 và phưowng hương nhiệm vụ năm 2020.signed

Báo cáo kt - xh quý I.năm 2020.signed

Báo cáo kt - xh quý I.năm 2020.signed

Báo cáo rà saots các công trình số 68.2019.signed

Báo cáo rà saots các công trình số 68.2019.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 4:53:49 AM

^ Về đầu trang