Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hệ thống ISO

QĐ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.signed

QĐ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.signed

Thông báo họp xem xét của lãnh đạo năm 2020

Thông báo họp xem xét của lãnh đạo năm 2020

Phiếu ghi chép đánh giá năm 2020

Phiếu ghi chép đánh giá năm 2020

Biên bản họp xét của lãnh đạo về xây dựng,áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2020

Biên bản họp xét của lãnh đạo về xây dựng,áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai quản lý chất lượng năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai quản lý chất lượng năm 2020

Báo cáo đánh giá nội bộ đợt 1.2020

Báo cáo đánh giá nội bộ đợt 1.2020

Kế hoạch đánh giá Nội bộ hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001.2008 đợt 1.2002.signed.signed

Kế hoạch đánh giá Nội bộ hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001.2008 đợt 1.2002.signed.signed

Kế hoạch đánh giá Nội bộ hệ thoonga quản lý theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001.2008 đợt 1.2002.signed.signed

Kế hoạch đánh giá Nội bộ hệ thoonga quản lý theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001.2008 đợt 1.2002.signed.signed

VBĐT) Thông báo về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Quản lý đô thị.

VBĐT) Thông báo về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Quản lý đô thị.

(VBĐT) V/v thông báo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận

(VBĐT) V/v thông báo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 3:31:28 PM

 
Thiết kế website     
 
 
 
^ Về đầu trang