Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hệ thống ISO

13.0.Quy trình đánh giá nội bộ, hệ thống quản lý chất lượng

13.0.Quy trình đánh giá nội bộ, hệ thống quản lý chất lượng

13. Quy trình kiểm soát thong tin dạng văn bản

13. Quy trình kiểm soát thong tin dạng văn bản

12. Biểu số 2. Thống kê giải quyết TTHC từ ngay 01.01.2020 đén ngày 8.10.2021

12. Biểu số 2. Thống kê giải quyết TTHC từ ngay 01.01.2020 đén ngày 8.10.2021

11.2.Báo cáo sự hài lòng của người dân tổ chức, doanh nghiệp phục vụ trong cơ quan hành chính

11.2.Báo cáo sự hài lòng của người dân tổ chức, doanh nghiệp phục vụ trong cơ quan hành chính

11.1 Báo cáo kết quả các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ quan UBND xã Ninh Hưng.signed

11.1 Báo cáo kết quả các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ quan UBND xã Ninh Hưng.signed

11.0. Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp

11.0. Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp

11.0. Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp

11.0. Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp

10.0.Thông báo họp xem xét của lãnh đạo năm 2020.signed

10.0.Thông báo họp xem xét của lãnh đạo năm 2020.signed

10. Biên bản họp xét của lãnh đạo về xây dựng,áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2020

10. Biên bản họp xét của lãnh đạo về xây dựng,áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2020

9.0.Kế hoạch đánh giá Nọi bộ quản chất chất theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO năm 2020

9.0.Kế hoạch đánh giá Nọi bộ quản chất chất theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 4:56:41 AM

^ Về đầu trang