Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Giáo dục - Y tế

V/v Triển khai Thông tư số 44 ngày 3/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 44 ngày 3/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(VBĐT)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(VBĐT)
Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

VBĐT) Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2020-2021

VBĐT) Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2020-2021

NQ V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt NAm tỉnh và UBMTTQ Việt Nam cấp huyện thực hiện

NQ V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt NAm tỉnh và UBMTTQ Việt Nam cấp huyện thực hiện

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường(VBĐT)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 36 ngày 5/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

V/v Triển khai Thông tư số 36 ngày 5/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(VBĐT)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục thường xuyên

V.v hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

V.v hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/15/2021 3:29:51 AM

^ Về đầu trang