Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đất đai - Dân số- Lao động

Báo cáo tình hình thực hiện sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 14/9/2020 )

Báo cáo tình hình thực hiện sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 14/9/2020 )

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

Về việc giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Về việc giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Về việc xác nhận sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương

Về việc xác nhận sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

V/v Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh(VBĐT)

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Tờ trình cấp GCNQSDĐ lần đầu Đặng Ngọc Trí -.signed

Tờ trình cấp GCNQSDĐ lần đầu Đặng Ngọc Trí -.signed

Tờ trình cấp giấy chứng nhận lần đầu Lê Thị nở, phụng cang.signed

Tờ trình cấp giấy chứng nhận lần đầu Lê Thị nở, phụng cang.signed

Tờ trình cấp giấy chứng nhận lần đầu Nguyễn Thị Ngọc Dung,tân hưng.signed.signed

Tờ trình cấp giấy chứng nhận lần đầu Nguyễn Thị Ngọc Dung,tân hưng.signed.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:21:07 PM

^ Về đầu trang