Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển

(VBĐT)vv triển khai chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị x

(VBĐT)vv triển khai chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị x

QĐ Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

QĐ Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(VBĐT)

Báo cáo tình hình thục hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (Số liệu báo cáo đến ngày 25/9/2020).

Báo cáo tình hình thục hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (Số liệu báo cáo đến ngày 25/9/2020).

Kế hoạch bảo quản khoán sản chưa khai thác năm 2020.signed

Kế hoạch bảo quản khoán sản chưa khai thác năm 2020.signed

Kế hoạch chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Hưng giai đoan 2021 -2025.signed.signed

Kế hoạch chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Hưng giai đoan 2021 -2025.signed.signed

Kế hoạch điều tiết nước chống hạn trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

Kế hoạch điều tiết nước chống hạn trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

V/v Thực hiện NQ của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ(VBDT)

V/v Thực hiện NQ của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ(VBDT)

V/v Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hoà(VBĐT

V/v Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hoà(VBĐT

Về việc điều tra, khảo sát thông tin mua bán, chuyển nhượng đất làm cơ sở để xây dựng giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ các dự án trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2020

Về việc điều tra, khảo sát thông tin mua bán, chuyển nhượng đất làm cơ sở để xây dựng giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ các dự án trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 6:12:35 PM

^ Về đầu trang