Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cấp xã

Quyết định năm 2021

Quyết định năm 2021

báo cáo công tác phối hợp thi hành án năm 2020

báo cáo công tác phối hợp thi hành án năm 2020

báo cáo công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 06 tháng đầu năm 2020.signed

báo cáo công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 06 tháng đầu năm 2020.signed

Báo cáo chấp hành luật trong công tác thi hành án hình sự năm 2020.signed

Báo cáo chấp hành luật trong công tác thi hành án hình sự năm 2020.signed

QĐ kiện toàn BCH PCCCR năm 2020.signed

QĐ kiện toàn BCH PCCCR năm 2020.signed

QĐ Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch truyền nhiễm ở người.signed

QĐ Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch truyền nhiễm ở người.signed

QĐ Kiện toàn BCĐ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 2016 -2020.signed

QĐ Kiện toàn BCĐ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 2016 -2020.signed

QĐ khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sác trong dip tết Canh tý.signed

QĐ khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sác trong dip tết Canh tý.signed

QĐ công nhận Phó trưởng thôn Tân Hưng.signed

QĐ công nhận Phó trưởng thôn Tân Hưng.signed

QĐ Công nhận LĐ tiên tiến năm 2019.signed

QĐ Công nhận LĐ tiên tiến năm 2019.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:00:05 PM

^ Về đầu trang