Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QĐ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.signed

QĐ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.signed

Về việc kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa tháng 9.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa tháng 9.2020.signed

Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Báo cáo Tổng kết ý kiến,kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo Tổng kết ý kiến,kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 07.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 07.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 06.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 06.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 05.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 05.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 04.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 04.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 04.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 04.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 03.2020.signed

Về việc kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa tháng 03.2020.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/27/2020 3:06:20 PM

^ Về đầu trang