Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Các Dự án, hạng mục đầu tư

Về việc xác nhận sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương

Về việc xác nhận sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CHính phủ về xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CHính phủ về xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo

VBĐT) V/v không sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) do UBND các xã, phường đang quản lý để hoán đổi đất.

VBĐT) V/v không sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) do UBND các xã, phường đang quản lý để hoán đổi đất.

Công trình: Sạt lở bờ tả sông Lốt phía hạ và thượng lưu cầu Văn Định do Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa làm chủ đầu tư

Công trình: Sạt lở bờ tả sông Lốt phía hạ và thượng lưu cầu Văn Định do Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa làm chủ đầu tư. Công trình được UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 11/4/2018. Công trình này do chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Ngày 13/4/2018, Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng Đấu thầu quốc gia của Cục Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 6:42:24 PM

^ Về đầu trang