Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản quy phạm pháp luật

(VBĐT) V/v báo cáo 03 năm tình hình thực hiện NGhị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của CHính phủ.

(VBĐT) V/v báo cáo 03 năm tình hình thực hiện NGhị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của CHính phủ.

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(VBĐT)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(VBĐT)

Kế hoạch triển khai công tác dân vận khéo năm 2020.signed

Kế hoạch triển khai công tác dân vận khéo năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở lần lần.2020.signed

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở lần lần.2020.signed

Kế hoạch công tác phổ biến pháp luật hoà giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

Kế hoạch công tác phổ biến pháp luật hoà giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn xã Ninh Hưng.signed

Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi pháp luật năm 2020.signed

Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi pháp luật năm 2020.signed

Báo cáo về công tác tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2020.signed

Báo cáo về công tác tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2020.signed

báo cáo tự kiểm t ra, xử lý văn bẩn quy phạm pháp luật 06 tháng đầu ăm 2020.signed

báo cáo tự kiểm t ra, xử lý văn bẩn quy phạm pháp luật 06 tháng đầu ăm 2020.signed

Báo cáo tổ chức văn bản luạt mới lần 2 năm 2020.signed

Báo cáo tổ chức văn bản luạt mới lần 2 năm 2020.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 5:08:04 AM

^ Về đầu trang