Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực XD-NN-PTNT

(VBĐT) V/v thông báo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận

(VBĐT) V/v thông báo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thô.(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thô.(EO)

QĐ Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

QĐ Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.(EO)

QĐ Sửa đổi, bổ sung, bải bỏ một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo QĐ số 40

QĐ Sửa đổi, bổ sung, bải bỏ một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo QĐ số 40/2012/QĐ-UBND ngày 5/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .(EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .(EO)

QĐvv bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình kiên cố hóa Kênh mương và giao thông nông thôn.

QĐvv bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình kiên cố hóa Kênh mương và giao thông nông thôn.

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)

QĐ Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Khánh hoà.(EO

QĐ Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Khánh hoà.(EO
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:15:58 PM

^ Về đầu trang