Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch

Lĩnh vực tu pháp

Lĩnh vực tu pháp

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.(EO)

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.(EO)

Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai sinh

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.(EO)

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.(EO)

QĐ Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng trên Cồng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.(EO)

QĐ Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng trên Cồng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.(EO)

QĐ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hoà hết hiệu lực năm 2019.(EO)

QĐ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hoà hết hiệu lực năm 2019.(EO)

Thông báo lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luât năm 2020.signed

Thông báo lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luât năm 2020.signed

BC về việc rà soát kết quả giải quyết khiệu nại tố cáo đong người, phước tập,kéo dài.signed

BC về việc rà soát kết quả giải quyết khiệu nại tố cáo đong người, phước tập,kéo dài.signed

Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi pháp luật năm 2020.signed

Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi pháp luật năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed

Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 6:23:39 PM

^ Về đầu trang