Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực TNMT

VBĐT) Thông báo về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Quản lý đô thị.

VBĐT) Thông báo về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng Quản lý đô thị.

(VBĐT) V/v triển khai NGhị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/ của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

(VBĐT) V/v triển khai NGhị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/ của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.(EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.(EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư . 1891.(EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư . 1891.(EO)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2020.(EO)

QĐ Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2020.(EO)

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của CHính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và Khoáng sản

(VBĐT) V/v triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của CHính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và Khoáng sản

QĐ Sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2020 ban hành kèm theo QĐ số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2020 ban hành kèm theo QĐ số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.(

QĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.(EO)

V/v Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019 .(EO)

V/v Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019 .(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .(EO)
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 6:29:21 PM

^ Về đầu trang