Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ Phê duyệt hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.(EO)

QĐ Phê duyệt hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.(EO)

QĐ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thống.(EO)

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thống.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động - TBXH.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động - TBXH.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động - TBXH.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động - TBXH.(EO)

Thông báo niêm yết danh sách người khuyết tật năm 2020.signed

Thông báo niêm yết danh sách người khuyết tật năm 2020.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng khuyết tật dủ điềukiện trợ cấp xã hội thường xuyên.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng khuyết tật dủ điềukiện trợ cấp xã hội thường xuyên.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng khuyết tật dủ điềukiện trợ cấp xã hội thường xuyên.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng khuyết tật dủ điềukiện trợ cấp xã hội thường xuyên.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng BTXH thôi hưởng VõQuang Phinh, Huỳnh Văn Nam.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng BTXH thôi hưởng VõQuang Phinh, Huỳnh Văn Nam.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng BTXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên.signed

Thông báo niêm yết danh sách đối tượng BTXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:13:00 PM

^ Về đầu trang