Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

QĐ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.signed

QĐ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.signed

Thông báo họp xem xét của lãnh đạo năm 2020

Thông báo họp xem xét của lãnh đạo năm 2020

Phiếu ghi chép đánh giá năm 2020

Phiếu ghi chép đánh giá năm 2020

Biên bản họp xét của lãnh đạo về xây dựng,áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2020

Biên bản họp xét của lãnh đạo về xây dựng,áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai quản lý chất lượng năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai quản lý chất lượng năm 2020

Báo cáo đánh giá nội bộ đợt 1.2020

Báo cáo đánh giá nội bộ đợt 1.2020

Quy trình thủ tục ISO

Quy trình thủ tục ISO

QĐ Thành lập BCĐ đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2020.signed

QĐ Thành lập BCĐ đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2020.signed

QĐ phận công cán bộ, công chức Phụ trách bộ phận 1 cửa.signed

QĐ phận công cán bộ, công chức Phụ trách bộ phận 1 cửa.signed

QĐ bổ nhiệm lãnh đạo về chất lượng Hệ thống ISO năm 2020.signed

QĐ bổ nhiệm lãnh đạo về chất lượng Hệ thống ISO năm 2020.signed
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2022 7:23:28 PM

^ Về đầu trang